Sedan 2010 har användningen av smartphones brett ut sig allt mer och man kan i dagsläget få svårt att hitta en ”vanlig” telefon. I och med att telefonerna blivit allt mer avancerade, har också dess användningsområden blivit allt fler. Det är i dagsläget vanligt att man använder sin telefon både till mail, internet och en hel del annat som kan vara intressant.

Ökat antal smarta telefoner