Denna sida handlar om lokaler för alla tillfällen. Behovet av väl utformade lokaler har blivit allt större och man kan se en tillströmning hotell som tagit fram möteskoncept och anpassat verksamheten för att kunna rikta sig till näringslivets konferensbehov. Även om konferenslokaler är en benämning för många av de lokaler som efterfrågas, finns inga hinder för att använda lokalen på det sätt man finner lämpligt.

Konferens Folkets Hus