De allra flesta har insett vikten av att ha en hemsida på vilken man kan marknadsföra sin verksamhet och nå ut till potentiella kunder. En hel del pengar läggs varje år på hemsidor och inte minst på hjälp med att få en hemsida att vara integrerad med det system man kör för sin verksamhet. Ett bra fastighetssystem måste kunna interagera med hemsidan man använder sig av. Detta för att man skall kunna få ut så mycket som möjligt av sin hemsida och för att kunna automatisera vissa flöden i syfte att få en effektiv administration och hantering av ärenden.

Egen hemsida