Det finns många tjänster på internet som syftar till att man skall kunna dela med sig av information och dokument till vänner och familj. Dessutom flera som handlar om att exponera bilder eller annat för personer som man ännu inte känner och som man kanske inte heller kommer att lära känna. Användarna verkar hitta sina favoriter och hålla sig till dessa även om det förekommer att man har ett antal konton som man besöker sporadiskt.

Dela information